Portálhírek

(No announcements have been posted yet.)


Available courses

WWW szolgáltatás működési elve

A HTML5 weblap szerkezete, CSS stílusok használata

Bootstrap keretrendszer ismertetése, működési elvének alapjai

Programozás alapjai C sharp nyelven

Informatikai alapismeretek tantárgy
Irodai programcsomag használata tantárgy
Internetes kommunikáció tantárgy

A tantárgyak értékelésének módja:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A 9 A távközlési tagozat informatika tantárgyának kiadott anyagai, példái, gyakorló feladatai

54 481 03         INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos szakképzésben az első évfolyamra, előírt tartalom) a XII. Távközlés ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik:

 

azonosítószám         megnevezés

54 481 03                    Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

54 523 05                    Távközlési technikus

Az algoritmizálás eszközeinek elsajátítása, és aktív használata a programozási tételek feldolgozása során és a példafeladatok megoldásában.

Segédanyagok, feladatok, összefoglalások a magyar nyelv és irodalom tantárgyak 11. évfolyamos anyagához

Gyakorló feladatok